Selecteer een pagina

Wat we doen

Bestuurlijk

  • Formuleren doelstellingen en beleid
  • Opstellen risicoprofiel (zorgplicht)
  • Organiseren van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, het voorzitten ervan en het notuleren
i

Administratief

  • Bijhouden van correspondentie en ledenadministratie
  • Verzorgen van de administratie rond een eigenarenwissel

Financieel

  • Inrichten (geautomatiseerde) administratie
  • Controle op betalingen periodieke VvE-bijdrage en evt. reclameren
  • Controleren en betalen facturen
  • Opstellen van jaarrekeningen en begrotingen
  • Vaststellen hoogte VvE-bijdrage
  • Correspondentie kascommisie

Technisch

  • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
  • Begeleiding gepland onderhoud
  • Afsluiten van service- en onderhoudscontracten (bijvoorbeeld voor liften)
  • Behandelen reparatieverzoeken
  • Schadebehandeling
Scroll Up