Wat we doen

Hoe doen we wat we doen? We zijn betrokken, hebben kennis van zaken, gevoel voor verhoudingen (eigenaarschap), werken (proactief en borgend) procesmatig en met kwaliteit aan het tot stand komen van resultaatgerichte, duurzame beheerconstructies voor gebruikers en onze opdrachtgevers.

Dit doen we transparant en onafhankelijk.

We hebben van VvE-Beheer ons vak gemaakt
Het beheer van vastgoed is onze corebusiness. Wij zijn dagelijks bezig met het beheer en onderhoud van zeer uiteenlopende vastgoedobjecten. Van VvE’s met enkel woningen, tot VvE’s met een mix van bestemmingen, tot woningportefeuilles van beleggers, tot scholen, zorg- en ander maatschappelijk vastgoed.

Alle expertisen (juridisch, financieel, bestuurlijk en technisch) die in dat speelveld de revue passeren, hebben wij in huis. Daarnaast hebben wij als projectmanagers bij diverse vastgoedprojecten ook de kennis en ervaring in huis als het gaat om het initiëren, ontwikkelen, coördineren, realiseren en exploiteren van vastgoed.

Nuchtere insteek
Wij helpen u op een Oost-Nederlandse, nuchtere manier. We doen niet aan blabla, wel aan vakkennis. Bij ons krijg je geen assistent-van-de-assistent, wel de vakmensen zelf. Geen arrogantie, wel betrokkenheid. Geen afwachtende houding, wel proactief beheer. Al met al professioneel dus.

Bestuurlijk

 • Formuleren doelstellingen en beleid
 • Opstellen risicoprofiel (zorgplicht)
 • Organiseren van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, het voorzitten ervan en het notuleren
i

Administratief

 • Bijhouden van correspondentie en ledenadministratie
 • Verzorgen van de administratie rond een eigenarenwissel

Financieel

 • Inrichten (geautomatiseerde) administratie
 • Controle op betalingen periodieke VvE-bijdrage en evt. reclameren
 • Controleren en betalen facturen
 • Opstellen van jaarrekeningen en begrotingen
 • Vaststellen hoogte VvE-bijdrage
 • Correspondentie kascommisie

Technisch

 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
 • Begeleiding gepland onderhoud
 • Afsluiten van service- en onderhoudscontracten (bijvoorbeeld voor liften)
 • Behandelen reparatieverzoeken
 • Schadebehandeling