Professioneel, praktisch en betrokken beheer van uw VvE.

Wij zijn Partners en VvE-Beheer
Professioneel en praktisch beheer van uw Vereniging van Eigenaars (VvE), dat is uw en ons doel. Wij zijn daar graag partners in.

Bestuurlijk

 • Formuleren doelstellingen en beleid
 • Opstellen risicoprofiel (zorgplicht)
 • Organiseren van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, het voorzitten ervan en het notuleren
i

Administratief

 • Bijhouden van correspondentie en ledenadministratie
 • Verzorgen van de administratie rond een eigenarenwissel

Financieel

 • Inrichten (geautomatiseerde) administratie
 • Controle op betalingen periodieke VvE-bijdrage en evt. reclameren
 • Controleren en betalen facturen
 • Opstellen van jaarrekeningen en begrotingen
 • Vaststellen hoogte VvE-bijdrage
 • Correspondentie kascommisie

Technisch

 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan
 • Begeleiding gepland onderhoud
 • Afsluiten van service- en onderhoudscontracten (bijvoorbeeld voor liften)
 • Behandelen reparatieverzoeken
 • Schadebehandeling