Energieprijzen

Nu de energieprijzen weer dalen zijn steeds meer vastgoedeigenaren geïnteresseerd in vaste contracten. Zo’n vast contract kun je op dit moment nog maar bij een paar leveranciers krijgen, namelijk bij Mega (jaarcontract),  Eneco  (half  jaar)  en  Greenchoice  (half jaar). De verwachting is dat ook andere leveranciers zoals Vattenfall en Essent vanaf het voorjaar weer vaste contracten gaan aanbieden. Over looptijden of tarieven blijven de energieleveranciers nog onduidelijk.

Warmtepompen

Een warmtepomp is een energiezuinig alternatief voor traditionele verwarmingssystemen en kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van woningen en gebouwen. In een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan het implementeren van een warmtepomp bijdragen aan het verlagen van de energierekening en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Het type warmtepomp dat geschikt is voor een VvE hangt af van de grootte van het gebouw, de isolatie en de beschikbare ruimte voor installatie. Bij het toepassen van een water/water-warmtepomp is er bijvoorbeeld veel ruimte nodig rondom het gebouw. Deze warmtepomp haalt namelijk warmte uit grondwater, dus moeten er putten voor worden geboord.

Een VvE die gebruik maakt van een HR-ketel kan anno 2023 nog kiezen: de oude ketel vervangen door een aanzienlijk zuiniger exemplaar, een warmtepomp naast de HR-ketel plaatsen (het hybride systeem waarmee tot 80 procent op het gasverbruik wordt bespaard) of meteen overschakelen op all-electric. Echter, het Ministerie van Binnenlandse zaken werkt aan een norm die voorschrijft dat een gebouw verplicht verduurzaamd wordt, mits het daarvoor geschikt is. Ofwel: een hybride warmtepomp lijkt dan de minimale oplossing. 

Herbouwwaardetaxatie

De VvE draagt zorg voor de juiste verzekering van een appartementencomplex. Dit is wettelijk verplicht. Daarvoor sluit de VvE voor het gebouw een verzekering af die schade dekt in geval van brand of ander onheil. Deze verzekering heet een opstalverzekering. Om de verzekering te kunnen afsluiten, moet de herbouwwaarde van het gebouw worden getaxeerd. Deze herbouwwaardetaxatie moet om de 6 of 10 jaar opnieuw worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat de verzekering de juiste dekking blijft bieden.